náš príbeh

Veríme, že sú lepšie spôsoby ako naplniť život, než rutinnou kancelárskou (alebo továrenskou) prácou . Preto si jedného dňa dvaja bratia povedali, že opustia svoje korporátne stoličky a na zelenej lúke začali budovať firmu, ktorá robí niečo, na čom záleží, postavenú na hodnotách, ktoré sú správne, spolu s ľuďmi, ktorí sú slušní a pracovití. Náš príbeh je o hľadaní slobody a vytváraní skutočnej hodnoty.

náš príbeh

Veríme, že sú lepšie spôsoby ako naplniť život, než rutinnou kancelárskou (alebo továrenskou) prácou . Preto si jedného dňa dvaja bratia povedali, že opustia svoje korporátne stoličky a na zelenej lúke začali budovať firmu, ktorá robí niečo, na čom záleží, postavenú na hodnotách, ktoré sú správne, spolu s ľuďmi, ktorí sú slušní a pracovití. Náš príbeh je o hľadaní slobody a vytváraní skutočnej hodnoty.

NÁŠ TÍM

MANAŽMENT A KLIENTI

fanúšik histórie, cestovateľ

MIRO JAVOR

TECHNIKA A ROZPOČTY

srdcom jachtár, MacGyver

DUŠAN JAVOR

TRVALKOVÉ VÝSADBY

veľká mama, tvorivá duša

KATKA JAVOROVÁ – RIHOVÁ

PROJEKCIE A RASTLINY

milovníčka varenia a detailov

LUCIA MASÁROVÁ

RIADENIE REALIZÁCIÍ

včelár, všestranný remeselník

JURAJ KUKURDÍK

KONŠTRUKĆNÉ REALIZÁCIE

milovník prírody, šikovník

PETER TEHLÁR

ÚDRŽBY A SPRÁVA ATELIÉRU

receptárka prima nápadov

LUCIA LAZARČÍKOVÁ

VEGETAČNÉ REALIZÁCIE

tvorca nových vecí, otužilec

LUKÁŠ KUTNÝ

REALIZÁCIE A KOORDINÁCIA

športovec, vždy optimista, dobrodruh

RÓBERT KOHÍL

PROJEKCIE A KOORDINÁCIA

milovníčka prírody a športu

KRISTÍNA PEKAROVIČOVÁ

PROJEKCIE

fanúšik prírody, čitateľ, cyklista

ŠTEFAN LANČARIČ

ADMINISTRATÍVNA PODPORA

obdivovateľka veľkých ľudí s nadhľadom

JANA MIKLOŠÍKOVÁ

REALIZÁCIE

priateľ rastlín, ovocinár

ROMAN PAUK

REALIZÁCIE

fanúšik veteránov a rocku

IVAN MIHO

KONŠTRUKCIE

fanúšik filmov a aktivít s deťmi

MICHAL HANÁK

REALIZÁCIE

milovník prírody, zvierat a kvetov

JOZEF ZEMAN

REALIZÁCIE

športovec vo všetkých smeroch

MICHAL ŠKARBA

REALIZAČNÁ PODPORA

milovník športu a prírody

PATRIK MOJŽIŠ

REALIZAČNÁ PODPORA

športovec, cestovateľ, kutil

FILIP SLÍŽIK

REALIZAČNÁ PODPORA

fanynka futbalu a milovníčka zvierat

SIMONA SLÍŽIKOVÁ

SOCIAL-MEDIA PODPORA

milovníčka mačiek, kníh a prírody

ROMANA KOHÍLOVÁ

KONZULTAČNÁ PODPORA

milovník divadla a opery

MATÚŠ BIEŠČAD

ON-LINE PODPORA

fanúšik technológií, psíčkar

EMIL MYJAVEC

AUDIO-VIZUÁLNA PODPORA

zanietený fotograf a kuchár

MARTIN JAKUŠ

REALIZAČNÁ PODPORA

fanúšik turistiky a záhrad

DENIS TATAR

PROJEKČNÁ PODPORA

cestovateľka, obdivovateľka prírody a umenia

ZUZANA ĎURÁNOVÁ

PROJEKČNÁ PODPORA

milovníčka krásy a prirodzenosti

ZUZANA DEMOVIČOVÁ

REALIZAČNÁ PODPORA

hudobník, cestovateľ, motorista

MAREK DUDÁŠ

PROJEKCIE

komunikatívna a vždy dobre naladená

DOMINIKA ČIKKELOVÁ

PROJEKCIE

mama, pestovateľka, chovateľka

ĽUBICA KONÍČKOVÁ

REALIZAČNÁ PODPORA

milovníčka prírody a motocrossu

HANA LENGYELOVÁ

REALIZÁCIE

domáci kutil, cyklista, turista

PATRIK PINDUR

REALIZÁCIE

rád varí a zdoláva výzvy

MARTIN DRLÍK

REALIZAČNÁ PODPORA

milovník prírody a vtáctva

MAREK ŠKARBALA

NÁŠ TÍM

MANAŽMENT A KLIENTI

fanúšik histórie, cestovateľ

MIRO JAVOR

• • •

 

TECHNIKA A ROZPOČTY

srdcom jachtár, MacGyver

DUŠAN JAVOR

• • •

 

TRVALKOVÉ VÝSADBY

veľká mama, tvorivá duša

KATKA JAVOROVÁ – RIHOVÁ

• • •

 

PROJEKCIE A RASTLINY

milovníčka varenia a detailov

LUCIA MASÁROVÁ

• • •

 

RIADENIE REALIZÁCIÍ

včelár, všestranný remeselník

JURAJ KUKURDÍK

• • •

 

KONŠTRUKČNÉ REALIZÁCIE

milovník prírody, šikovník

PETER TEHLÁR

• • •

 

ÚDRŽBY A SPRÁVA ATELIÉRU

receptárka prima nápadov

LUCIA LAZARČÍKOVÁ

• • •

 

VEGETAČNÉ REALIZÁCIE

tvorca nových vecí, otužilec

LUKÁŠ KUTNÝ

• • •

 

REALIZÁCIE A KOORDINÁCIA

športovec, vždy optimista, dobrodruh

RÓBERT KOHÍL

• • •

 

PROJEKCIE A KOORDINÁCIA

milovníčka prírody a športu

KRISTÍNA PEKAROVIČOVÁ

• • •

 

PROJEKCIE

fanúšik prírody, čitateľ, cyklista

ŠTEFAN LANČARIČ

• • •

 

ADMINISTRATÍVNA PODPORA

obdivovateľka veľkých ľudí s nadhľadom

JANA MIKLOŠÍKOVÁ

• • •

 

REALIZÁCIE

priateľ rastlín, ovocinár

ROMAN PAUK

• • •

 

REALIZÁCIE

fanúšik veteránov a rocku

IVAN MIHO

• • •

 

KONŠTRUKCIE

fanúšik filmov a aktivít s deťmi

MICHAL HANÁK

• • •

 

REALIZÁCIE

milovník prírody, zvierat a kvetov

JOZEF ZEMAN

• • •

 

REALIZÁCIE

športovec vo všetkých smeroch

MICHAL ŠKARBA

• • •

 

REALIZAČNÁ PODPORA

milovník športu a prírody

PATRIK MOJŽIŠ

• • •

 

REALIZAČNÁ PODPORA

športovec, cestovateľ, kutil

FILIP SLÍŽIK

• • •

 

REALIZAČNÁ PODPORA

fanynka futbalu, milovníčka zvierat

SIMONA SLÍŽIKOVÁ

• • •

 

SOCIAL-MEDIA PODPORA

milovníčka mačiek, kníh a prírody

ROMANA KOHÍLOVÁ

• • •

 

KONZULTAČNÁ PODPORA

milovník divadla a opery

MATÚŠ BIEŠČAD

• • •

 

ON-LINE PODPORA

fanúšik technológií, psíčkar

EMIL MYJAVEC

• • •

 

AUDIO-VIZUÁLNA PODPORA

zanietený fotograf a kuchár

MARTIN JAKUŠ

• • •

 

REALIZAČNÁ PODPORA

fanúšik turistiky a záhrad

DENIS TATAR

• • •

 

PROJEKČNÁ PODPORA

cestovateľka, obdivovateľka prírody a umenia

ZUZANA ĎURÁNOVÁ

• • •

 

PROJEKČNÁ PODPORA

milovníčka krásy a prirodzenosti

ZUZANA DEMOVIČOVÁ

• • •

 

REALIZAČNÁ PODPORA

hudobník, cestovateľ, motorista

MAREK DUDÁŠ

 

• • •

 

PROJEKCIE

komunikatívna a vždy dobre naladená

DOMINIKA ČIKKELOVÁ

• • •

 

PROJEKCIE

mama, pestovateľka, chovateľka

ĽUBICA KONÍČKOVÁ

• • •

 

REALIZAČNÁ PODPORA

milovníčka prírody a motocrossu

HANA LENGYELOVÁ

• • •

 

REALIZÁCIE

domáci kutil, cyklista, tustista

PATRIK PINDUR

• • •

 

REALIZÁCIE

rád varí a zdoláva výzvy

MARTIN DRLÍK

• • •

 

REALIZAČNÁ PODPORA

milovník prírody a vtáctva

MAREK ŠKARBALA

náš prístup

Našim základným princípom je dôvera – medzi sebou navzájom aj vo vzťahu k zákazníkom. Hráme čestne a zodpovedne, dodržujeme svoje sľuby. Odvádzame zmysluplnú prácu, problémy riešime s uvážením, vždy dokončíme čo sme začali. Snažíme sa skĺbiť krásu a praktickú úžitkovosť, do každej zákazky dávame kus seba. Rešpektujeme prírodu a správame sa k nej ohľaduplne.

náš prístup

Našim základným princípom je dôvera – medzi sebou navzájom aj vo vzťahu k zákazníkom. Hráme čestne a zodpovedne, dodržujeme svoje sľuby. Odvádzame zmysluplnú prácu, problémy riešime s uvážením, vždy dokončíme čo sme začali. Snažíme sa skĺbiť krásu a praktickú úžitkovosť, do každej zákazky dávame kus seba. Rešpektujeme prírodu a správame sa k nej ohľaduplne.