náš príbeh

Veríme, že sú lepšie spôsoby ako naplniť život, než rutinnou kancelárskou (alebo továrenskou) prácou . Preto si jedného dňa dvaja bratia povedali, že opustia svoje korporátne stoličky a na zelenej lúke začali budovať firmu, ktorá robí niečo, na čom záleží, postavenú na hodnotách, ktoré sú správne, spolu s ľuďmi, ktorí sú slušní a pracovití. Náš príbeh je o hľadaní slobody a vytváraní skutočnej hodnoty.

náš príbeh

Veríme, že sú lepšie spôsoby ako naplniť život, než rutinnou kancelárskou (alebo továrenskou) prácou . Preto si jedného dňa dvaja bratia povedali, že opustia svoje korporátne stoličky a na zelenej lúke začali budovať firmu, ktorá robí niečo, na čom záleží, postavenú na hodnotách, ktoré sú správne, spolu s ľuďmi, ktorí sú slušní a pracovití. Náš príbeh je o hľadaní slobody a vytváraní skutočnej hodnoty.

NÁŠ TÍM

MANAŽMENT A OBCHOD

fanúšik histórie, cestovateľ

MIRO JAVOR

TECHNIKA A SERVISY

srdcom jachtár, MacGyver

DUŠAN JAVOR

PROJEKCIE A TRVALKY

veľká mama, tvorivá duša

KATKA JAVOROVÁ – RIHOVÁ

RIADENIE REALIZÁCIÍ

včelár, všestranný remeselník

JURAJ KUKURDÍK

KONŠTRUKĆNÉ REALIZÁCIE

milovník prírody, šikovník

PETER TEHLÁR

VEGETAČNÉ REALIZÁCIE

tvorca nových vecí, otužilec

LUKÁŠ KUTNÝ

KOORDINÁCIA ÚDRŽIEB

receptárka prima nápadov

LUCIA LAZARČÍKOVÁ

REALIZÁCIE A KLIENTI

športovec, vždy optimista, dobrodruh

RÓBERT KOHÍL

RIADENIE PROJEKCIÍ

komunikatívna a vždy dobre naladená

DOMINIKA ČIKKELOVÁ

PROJEKCIE A RASTLINY

milovníčka varenia a detailov

LUCIA MASÁROVÁ

PROJEKCIE

mama, pestovateľka, chovateľka

ĽUBICA KONÍČKOVÁ

REALIZÁCIE

adrenalínový nadšenec, milovník psov a dobrého vína

MICHAL BODORIK

PROJEKCIE A REALIZÁCIE

milovníčka prírody a športu

KRISTÍNA PEKAROVIČOVÁ

REALIZÁCIE

športovec vo všetkých smeroch

MICHAL ŠKARBA

REALIZÁCIE A KLIENTI

milovník športu a prírody

PATRIK MOJŽIŠ

SOCIAL MEDIA

milovníčka mačiek, kníh a prírody

ROMANA KOHÍLOVÁ

KONŠTRUKCIE

fanúšik filmov a aktivít s deťmi

MICHAL HANÁK

REALIZAČNÁ PODPORA

spravodlivý, pracovitý detailista

MARTIN CIBULKA

REALIZÁCIE

fanúšik veteránov a rocku

IVAN MIHO

REALIZÁCIE

milovník prírody, zvierat a kvetov

JOZEF ZEMAN

REALIZÁCIE

domáci kutil, cyklista, turista

PATRIK PINDUR

REALIZAČNÁ PODPORA

fanynka futbalu a milovníčka zvierat

SIMONA SLÍŽIKOVÁ

REALIZAČNÁ PODPORA

športovec, cestovateľ, kutil

FILIP SLÍŽIK

REALIZAČNÁ PODPORA

milovník prírody a vtáctva

MAREK ŠKARBALA

REALIZAČNÁ PODPORA

fanúšik turistiky a záhrad

DENIS TATAR

REALIZAČNÁ PODPORA

hudobník, cestovateľ, motorista

MAREK DUDÁŠ

PROJEKČNÁ PODPORA

fanúšik prírody, čitateľ, cyklista

ŠTEFAN LANČARIČ

PROJEKČNÁ PODPORA

cestovateľka, obdivovateľka prírody a umenia

ZUZANA ĎURÁNOVÁ

PROJEKČNÁ PODPORA

milovníčka krásy a prirodzenosti

ZUZANA DEMOVIČOVÁ

AUDIO-VIZUÁLNA PODPORA

zanietený fotograf a kuchár

MARTIN JAKUŠ

KONZULTAČNÁ PODPORA

milovník divadla a opery

MATÚŠ BIEŠČAD

ON-LINE PODPORA

fanúšik technológií, psíčkar

EMIL MYJAVEC

REALIZAČNÁ PODPORA

optimistka, milovníčka áut a cestovania

KRISTÍNA ZEMANOVÁ

ADMINISTRATÍVNA PODPORA

cestovateľ ponorený do štatistiky

PETER WATTER

REALIZAČNÁ PODPORA

remeselník so vzťahom k prírode

FRANTIŠEK KRIŽAN

REALIZÁCIE

tvorivý kreatívec, vášnivý rybár

MARTIN RANIČ

REALIZÁCIE

Srdcom rybár, dušou detailista

DENIS KADLEČÍK

NÁŠ TÍM

• • •

 

MANAŽMENT A OBCHOD

fanúšik histórie, cestovateľ

MIRO JAVOR

• • •

 

TECHNIKA A SERVISY

srdcom jachtár, MacGyver

DUŠAN JAVOR

• • •

 

PROJEKCIE A TRVALKY

veľká mama, tvorivá duša

KATKA JAVOROVÁ – RIHOVÁ

• • •

 

RIADENIE REALIZÁCIÍ

včelár, všestranný remeselník

JURAJ KUKURDÍK

• • •

 

KONŠTRUKČNÉ REALIZÁCIE

milovník prírody, šikovník

PETER TEHLÁR

• • •

 

VEGETAČNÉ REALIZÁCIE

tvorca nových vecí, otužilec

LUKÁŠ KUTNÝ

• • •

 

KOORDINÁCIA ÚDRŽIEB

receptárka prima nápadov

LUCIA LAZARČÍKOVÁ

• • •

 

REALIZÁCIE A KLIENTI

športovec, vždy optimista, dobrodruh

RÓBERT KOHÍL

• • •

 

RIADENIE PROJEKCIÍ

komunikatívna a vždy dobre naladená

DOMINIKA ČIKKELOVÁ

• • •

 

PROJEKCIE A RASTLINY

milovníčka varenia a detailov

LUCIA MASÁROVÁ

• • •

 

PROJEKCIE

mama, pestovateľka, chovateľka

ĽUBICA KONÍČKOVÁ

• • •

 

REALIZÁCIE

adrenalínový nadšenec, milovník psov a dobrého vína

MICHAL BODORIK

• • •

 

PROJEKCIE A REALIZÁCIE

milovníčka prírody a športu

KRISTÍNA PEKAROVIČOVÁ

• • •

 

REALIZÁCIE

športovec vo všetkých smeroch

MICHAL ŠKARBA

• • •

 

REALIZÁCIE A KLIENTI

milovník športu a prírody

PATRIK MOJŽIŠ

• • •

 

SOCIAL MEDIA

milovníčka mačiek, kníh a prírody

ROMANA KOHÍLOVÁ

• • •

 

KONŠTRUKCIE

fanúšik filmov a aktivít s deťmi

MICHAL HANÁK

• • •

 

REALIZAČNÁ PODPORA

spravodlivý, pracovitý detailista

MARTIN CIBULKA

• • •

 

REALIZÁCIE

fanúšik veteránov a rocku

IVAN MIHO

• • •

 

REALIZÁCIE

milovník prírody, zvierat a kvetov

JOZEF ZEMAN

• • •

 

REALIZÁCIE

domáci kutil, cyklista, tustista

PATRIK PINDUR

• • •

 

REALIZAČNÁ PODPORA

fanynka futbalu, milovníčka zvierat

SIMONA SLÍŽIKOVÁ

• • •

 

REALIZAČNÁ PODPORA

športovec, cestovateľ, kutil

FILIP SLÍŽIK

• • •

 

REALIZAČNÁ PODPORA

milovník prírody a vtáctva

MAREK ŠKARBALA

• • •

 

REALIZAČNÁ PODPORA

fanúšik turistiky a záhrad

DENIS TATAR

• • •

 

REALIZAČNÁ PODPORA

hudobník, cestovateľ, motorista

MAREK DUDÁŠ

 

• • •

 

PROJEKČNÁ PODPORA

fanúšik prírody, čitateľ, cyklista

ŠTEFAN LANČARIČ

• • •

 

PROJEKČNÁ PODPORA

cestovateľka, obdivovateľka prírody a umenia

ZUZANA ĎURÁNOVÁ

• • •

 

PROJEKČNÁ PODPORA

milovníčka krásy a prirodzenosti

ZUZANA DEMOVIČOVÁ

• • •

 

AUDIO-VIZUÁLNA PODPORA

zanietený fotograf a kuchár

MARTIN JAKUŠ

• • •

 

KONZULTAČNÁ PODPORA

milovník divadla a opery

MATÚŠ BIEŠČAD

• • •

 

ON-LINE PODPORA

fanúšik technológií, psíčkar

EMIL MYJAVEC

• • •

 

REALIZAČNÁ PODPORA

optimistka, milovníčka áut a cestovania

KRISTÍNA ZEMANOVÁ

• • •

 

ADMINISTRATÍVNA PODPORA

cestovateľ ponorený do štatistiky

PETER WATTER

• • •

 

REALIZAČNÁ PODPORA

remeselník so vzťahom k prírode

FRANTIŠEK KRIŽAN

• • •

 

REALIZÁCIE

tvorivý kreatívec, vášnivý rybár

MARTIN RANIČ

• • •

 

REALIZÁCIE

Srdcom rybár, dušou detailista

DENIS KADLEČÍK

• • •

 

náš prístup

Našim základným princípom je dôvera – medzi sebou navzájom aj vo vzťahu k zákazníkom. Hráme čestne a zodpovedne, dodržujeme svoje sľuby. Odvádzame zmysluplnú prácu, problémy riešime s uvážením, vždy dokončíme čo sme začali. Snažíme sa skĺbiť krásu a praktickú úžitkovosť, do každej zákazky dávame kus seba. Rešpektujeme prírodu a správame sa k nej ohľaduplne.

náš prístup

Našim základným princípom je dôvera – medzi sebou navzájom aj vo vzťahu k zákazníkom. Hráme čestne a zodpovedne, dodržujeme svoje sľuby. Odvádzame zmysluplnú prácu, problémy riešime s uvážením, vždy dokončíme čo sme začali. Snažíme sa skĺbiť krásu a praktickú úžitkovosť, do každej zákazky dávame kus seba. Rešpektujeme prírodu a správame sa k nej ohľaduplne.