náš príbeh

Veríme, že sú lepšie spôsoby ako naplniť život, než rutinnou kancelárskou (alebo továrenskou) prácou . Preto si jedného dňa dvaja bratia povedali, že opustia svoje korporátne stoličky a na zelenej lúke začali budovať firmu, ktorá robí niečo, na čom záleží, postavenú na hodnotách, ktoré sú správne, spolu s ľuďmi, ktorí sú slušní a pracovití. Náš príbeh je o hľadaní slobody a vytváraní skutočnej hodnoty.

náš príbeh

Veríme, že sú lepšie spôsoby ako naplniť život, než rutinnou kancelárskou (alebo továrenskou) prácou . Preto si jedného dňa dvaja bratia povedali, že opustia svoje korporátne stoličky a na zelenej lúke začali budovať firmu, ktorá robí niečo, na čom záleží, postavenú na hodnotách, ktoré sú správne, spolu s ľuďmi, ktorí sú slušní a pracovití. Náš príbeh je o hľadaní slobody a vytváraní skutočnej hodnoty.

NÁŠ TÍM

FINANCIE A OBCHOD

fanúšik histórie, cestovateľ

MIRO JAVOR

TECHNIKA A SERVIS

srdcom jachtár, MacGyver

DUŠAN JAVOR

PROJEKCIE A TRVALKY

veľká mama, tvorivá duša

KATKA JAVOROVÁ – RIHOVÁ

MANAŽMENT TÍMOV, ROZPOČTY

včelár, všestranný remeselník

JURAJ KUKURDÍK

RIADENIE PROJEKCIÍ

komunikatívna a vždy dobre naladená

DOMINIKA ČIKKELOVÁ

KLIENTSKÁ KOORDINÁCIA

športovec, vždy optimista, dobrodruh

RÓBERT KOHIL

VEDÚCI REALIZÁCIÍ

tvorca nových vecí, otužilec

LUKÁŠ KUTNÝ

VEDÚCI ÚDRŽIEB

receptárka prima nápadov

LUCIA LAZARČÍKOVÁ

VEDÚCI KONŠTRUKCIÍ

Srdcom rybár, dušou detailista

DENIS KADLEČÍK

PROJEKCIE, NÁKUP RASTLÍN

milovníčka varenia a detailov

LUCIA MASÁROVÁ

PROJEKCIE

mama, pestovateľka, chovateľka

ĽUBICA KONÍČKOVÁ

PROJEKCIE

milovníčka prírody a športu

KRISTÍNA PEKAROVIČOVÁ

SOCIAL MEDIA, HR

milovníčka jógy, prírody a zvierat

ROMANA KOHILOVÁ

ADMINISTRATÍVA

cestovateľ ponorený do štatistiky

PETER WATTER

REALIZÁCIE

milovník športu a prírody

PATRIK MOJŽIŠ

PROJEKCIE

cestovateľka, obdivovateľka prírody a umenia

ZUZANA ĎURÁNOVÁ

VEDÚCI REALIZÁCIÍ

veselý milovník prírody a športu

MILAN VIGH

KONŠTRUKCIE

fanúšik filmov a aktivít s deťmi

MICHAL HANÁK

REALIZÁCIE

fanúšik veteránov a rocku

IVAN MIHO

REALIZÁCIE

domáci kutil, cyklista, turista

PATRIK PINDUR

PROJEKČNÁ PODPORA

fanúšik prírody, čitateľ, cyklista

ŠTEFAN LANČARIČ

REALIZAČNÁ PODPORA

optimistka, milovníčka áut a cestovania

KRISTÍNA ZEMANOVÁ

REALIZAČNÁ PODPORA

milovník zvierat a prírody

JOZEF ZEMAN

REALIZAČNÁ PODPORA

pracovitý vtipálek

JÁN MALČÁK

REALIZAČNÁ PODPORA

fanúšik futbalu

PAVOL VAŠKO

PODPORA ÚDRŽIEB

rybár, hubár, milovník cyklo-turistiky

BRANISLAV ŠULÁK

REALIZAČNÁ PODPORA

fanúšik cvičenia a milovník psov

MAROŠ SCHMIDT

PODPORA ÚDRŽIEB

hokejistka a milovníčka adrenalínu

VANESSA NAVAROVÁ

REALIZAČNÁ PODPORA

hrdý otec a športovec

ŠTEFAN KRVAVÝ

REALIZAČNÁ PODPORA

športovec a milovník prírody

MAREK SZABO

NÁŠ TÍM

FINANCIE A OBCHOD

fanúšik histórie, cestovateľ

MIRO JAVOR

• • •

 

TECHNIKA A SERVIS

srdcom jachtár, MacGyver

DUŠAN JAVOR

• • •

 

PROJEKCIE A TRVALKY

veľká mama, tvorivá duša

KATKA JAVOROVÁ – RIHOVÁ

• • •

 

MANAŽMENT TÍMOV, ROZPOČTY

včelár, všestranný remeselník

JURAJ KUKURDÍK

• • •

 

RIADENIE PROJEKCIÍ

komunikatívna a vždy dobre naladená

DOMINIKA ČIKKELOVÁ

• • •

 

KLIENTSKÁ KOORDINÁCIA

športovec, vždy optimista, dobrodruh

RÓBERT KOHIL

• • •

 

VEDÚCI REALIZÁCIÍ

tvorca nových vecí, otužilec

LUKÁŠ KUTNÝ

• • •

 

VEDÚCI ÚDRŽIEB

receptárka prima nápadov

LUCIA LAZARČÍKOVÁ

• • •

 

VEDÚCI KONŠTRUKCIÍ

Srdcom rybár, dušou detailista

DENIS KADLEČÍK

• • •

 

PROJEKCIE, NÁKUP RASTLÍN

milovníčka varenia a detailov

LUCIA MASÁROVÁ

• • •

 

PROJEKCIE

mama, pestovateľka, chovateľka

ĽUBICA KONÍČKOVÁ

• • •

 

PROJEKCIE

milovníčka prírody a športu

KRISTÍNA PEKAROVIČOVÁ

• • •

 

SOCIAL MEDIA, HR

milovníčka jógy, prírody a zvierat

ROMANA KOHÍLOVÁ

• • •

 

ADMINISTRATÍVA

cestovateľ ponorený do štatistiky

PETER WATTER

• • •

 

REALIZÁCIE

milovník športu a prírody

PATRIK MOJŽIŠ

• • •

 

PROJEKCIE

cestovateľka, obdivovateľka prírody a umenia

ZUZANA ĎURÁNOVÁ

• • •

 

KONŠTRUKCIE

fanúšik filmov a aktivít s deťmi

MICHAL HANÁK

• • •

 

REALIZÁCIE

fanúšik veteránov a rocku

IVAN MIHO

• • •

 

VEDÚCI REALIZÁCIÍ

veselý milovník prírody a športu

MILAN VIGH

• • •

 

REALIZÁCIE

domáci kutil, cyklista, tustista

PATRIK PINDUR

• • •

 

REALIZAČNÁ PODPORA

milovník zvierat a prírody

JOZEF ZEMAN

• • •

 

PROJEKČNÁ PODPORA

fanúšik prírody, čitateľ, cyklista

ŠTEFAN LANČARIČ

• • •

 

REALIZAČNÁ PODPORA

optimistka, milovníčka áut a cestovania

KRISTÍNA ZEMANOVÁ

• • •

 

REALIZAČNÁ PODPORA

pracovitý vtipálek

JÁN MALČÁK

• • •

 

REALIZAČNÁ PODPORA

fanúšik futbalu

PAVOL VAŠKO

• • •

 

REALIZAČNÁ PODPORA

fanúšik cvičenia a milovník psov

MAROŠ SCHMIDT

• • •

 

PODPORA ÚDRŽIEB

rybár, hubár, milovník cyklo-turistiky

BRANISLAV ŠULÁK

• • •

 

PODPORA ÚDRŽIEB

hokejistka a milovníčka adrenalínu

VANESSA NAVAROVÁ

• • •

 

REALIZAČNÁ PODPORA

hrdý otec a športovec

ŠTEFAN KRVAVÝ

• • •

 

REALIZAČNÁ PODPORA

športovec a milovník prírody

MAREK SZABO

• • •

 

náš prístup

Našim základným princípom je dôvera – medzi sebou navzájom aj vo vzťahu k zákazníkom. Hráme čestne a zodpovedne, dodržujeme svoje sľuby. Odvádzame zmysluplnú prácu, problémy riešime s uvážením, vždy dokončíme čo sme začali. Snažíme sa skĺbiť krásu a praktickú úžitkovosť, do každej zákazky dávame kus seba. Rešpektujeme prírodu a správame sa k nej ohľaduplne.

náš prístup

Našim základným princípom je dôvera – medzi sebou navzájom aj vo vzťahu k zákazníkom. Hráme čestne a zodpovedne, dodržujeme svoje sľuby. Odvádzame zmysluplnú prácu, problémy riešime s uvážením, vždy dokončíme čo sme začali. Snažíme sa skĺbiť krásu a praktickú úžitkovosť, do každej zákazky dávame kus seba. Rešpektujeme prírodu a správame sa k nej ohľaduplne.