PROJEKČNÉ RIEŠENIA
NÁVRHY ZÁHRADNÝCH CELKOV
 • situačné nákresy
 • kreatívne štúdie
 • vytyčovacie plány
 • vysadzovacie plány
 • rastlinné kombinácie
 • terénne rezopohľady
 • plány údržieb
 • Návrhy záhradných celkov

  NÁVRHY KONŠTRUKCIÍ
 • pôdorysné nákresy
 • základové výkresy
 • konštrukčné výkresy
 • stavebné rezy
 • materiálové špecifikácie
 • usporiadanie inžinierskych sietí
 • Návrhy konštrukcií

  3D VIZUALIZÁCIE
 • hmotové vizualizácie
 • renderované realistické vizualizácie
 • vkresľovanie do fotografií
 • priestorové modelovanie
 • konštrukčné modely
 • 3D vizualizácie

  KONZULTÁCIE
 • dispozícia a zónovanie záhrad
 • terénne modulácie
 • exteriérové konštrukcie
 • vegetačné riešenia
 • automatické závlahy
 • hospodárenie s vodou
 • údržbové možnosti
 • Konzultácie

  REALIZAČNÉ ROZPOČTY
 • kvalifikované cenové odhady
 • položkové kalkulácie
 • fázované rozpočty
 • vyúčtovacie prehľady
 • Realizačné rozpočty

  SUPERVÍZIA REALIZAČNÝCH PRÁC
 • terénne úpravy
 • záhradno-stavebné práce
 • sanačné výkony a úpravy vegetácie
 • Supervízia realizačných prác

  ZÁHRADNÉ RIEŠENIA
  Kultivácia pôdy
 • rozrábanie podložia
 • zapracovanie zvyškovej vegetácie
 • nivelizácia plôch
 • príprava na výsev a výsadbu
 • obohacovanie pôdy
 • výmena pôdneho profilu
 • Kultivácia pôdy

  Výsadby zelene
 • výsadba stromov
 • zakladanie sadov a alejí
 • vysádzanie záhonov
 • živé ploty
 • trvalkové výsadby
 • bylinky & liečivky
 • jedlé záhrady
 • mobilná zeleň
 • Výsadby zelene

  ZAKLADANIE TRÁVNIKOV
 • kobercové trávniky
 • siate trávniky
 • trávniky so špecifickými nárokmi
 • pojazdné trávne plochy
 • trvalkové lúky
 • lúčno-trávne porasty
 • Zakladanie trávnikov

  ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY
 • automatické zavlažovanie trávnikov
 • kvapková závlaha záhonov
 • záhradné hydranty
 • riadiace systémy
 • čerpacia a filtračná technika
 • zadržiavanie a recyklácia vody
 • Závlahové systémy

  VEGETAČNÉ STRECHY
 • konštrukčné doporučenia
 • drenážne a vodo-zádržné prvky
 • strešné substráty
 • výsadby živých striech
 • rozchodníkové koberce
 • Vegetačné strechy

  JAZIERKA A VODNÉ PRVKY
 • naturálne záhradné jazierka
 • dynamické vodné misy
 • žriedla a vyvieračky
 • malé vodné toky
 • napájadlá pre drobné vtáctvo
 • záhradné mokrade
 • Jazierka & vodné prvky

  ZAHRADNÉ OSVETLENIE
 • osvetlenie záhradných koridorov
 • osvetlenie schodísk
 • nasvietenie stromov a múrov
 • podsvietenie terás
 • prvky náladového osvetlenia
 • Záhradné osvetlenie

  ROBOTICKÉ KOSAČKY
 • vhodnosť a použitie
 • dimenzovanie systému
 • oddeľovače a vodiace línie
 • elektro-inštalácia dokov
 • doporučenie strojov
 • Robotické kosačky

  PEVNÉ POVRCHY
 • mlatové povrchy
 • šlapáky a štrkové chodníky
 • spevňujúce rohože pre syp.kameň
 • umelé trávniky s pev.podkladom
 • plochy z prírodného kameniva
 • Pevné povrchy

  KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIA
  TERÉNNE ÚPRAVY
 • modelovanie terénu
 • vyrovnávanie výškových rozdielov
 • presuny zemnej hmoty
 • zhutňovanie povrchov
 • svahovanie a terasovanie
 • menšie výkopové práce
 • Terénne úpravy

  Spevnené plochy
 • zámkové dlažby
 • parkovacie plochy a chodníky
 • veľkoformátové dlažby
 • menšie betónové povrchy
 • mineralizovaný betón
 • Spevnené plochy

  Oporné & suché múry
 • pohľadový betón
 • tvárnicové múry, ich povrch.úprava
 • andezitové múriky
 • skladanie prírodného kameňa
 • terasové oporné riešenia
 • Oporné & suché múry

  Drenážne opatrenia
 • manažment zrážkovej vody
 • drenážne výkopy a vrty
 • zasakovacie nádrže
 • smerovanie návalových zrážok
 • jednoduché hydroizolácie
 • Drenážne opatrenia

  Gabionové celky
 • pohľadové múriky
 • predeľovacie zásteny
 • kompozičné prvky
 • štylizované sedenia
 • riešenia terénnych rozdielov
 • Gabionové celky

  Záhradné stavby
 • záhradné domčeky
 • pergoly a altány
 • kryté sedenia
 • prestrešené parkoviská
 • oporné konštrukcie pre popínavky
 • obslužné prístrešky
 • Záhradné stavby

  Drevené terasy
 • terasy z tvrdého dreva
 • exteriérové pódiá
 • teraso-schodiskové systémy
 • pochôdzne drevené plochy
 • terasové vegetačné nádoby
 • Drevené terasy

  Vyvýšené záhony
 • designové vyvýšené záhony
 • pestovateľské boxy
 • okrasné žardiniéry
 • výsadbové nosiče do svahov
 • atypické pestovateľské konštrukcie
 • Vyvýšené záhony

  Herné prvky na mieru
 • tematické detské ihriská
 • hracie tabule
 • záhradné vodné hry
 • prírodné preliezačky
 • pocitové chodníky
 • kryté pieskoviská
 • Herné prvky na mieru

  Pohľadové konštrukcie
 • záhradné treláže
 • pohľadové ploty a plôtiky
 • samonosné vertikálne prvky
 • kryty odpadových nádob
 • slnečné plachty
 • Pohľadové konštrukcie

  Vybavenie exteriéru
 • záhradné lavičky a mobiliár
 • exteriérové hojdačky a ležadlá
 • štylizované ohniská
 • záhradné sprchy
 • drevené kompostéry
 • mostíky a zábradlia
 • Vybavenie exteriéru

  Záhradné umenie
 • kamenné kompozície
 • funkčné umenie z kovu
 • plastiky a mozajky
 • exteriérová keramika
 • záhradné zrkadlá
 • prvky z corten-ocele
 • Záhradné umenie

  ÚDRŽBOVÉ RIEŠENIA
  Revitalizácia trávnikov
 • vyčesávanie
 • prerezávanie
 • prevzdušňovanie
 • pieskovanie a nivelizácia
 • mechanický dosev
 • odstraňovanie burín
 • liečba chorôb
 • Revitalizácia trávnikov

  Rez stromov a krov
 • výchovný rez ovocín
 • tvarovací a korekčný rez
 • strihanie živých plotov
 • formovanie rastlín do tvarov
 • základné arboristické zásahy
 • ošetrovanie rán
 • Rez stromov a krov

  Čistenie záhrad
 • odburiňovanie výsadieb
 • vyžínanie zarastených plôch
 • sanácia krovitých porastov
 • zrezávanie drevín
 • frézovanie pňov a koreňov
 • herbicídne postreky
 • Čistenie záhrad

  Servis závlah
 • jarné spúšťanie a zazimovanie
 • výmena komponentov
 • rozširovanie a úprava
 • kalibrácia systémov
 • prečisťovanie rozvodov
 • optimalizácia spotreby vody
 • Servis závlah

  Strojové kosenie lúk
 • mechanizované kosenie
 • zber skosenej biomasy
 • kosenie s mulčovaním
 • zber lístia na veľkých plochách
 • Strojové kosenie lúk

  Údržba drevených prvkov
 • oživovanie povrchov
 • prebrusy a nátery
 • opravy konštrukcií
 • repliky záhradného mobiliáru
 • Údržba drevených prvkov

  PROJEKČNÉ RIEŠENIA
  NÁVRHY ZÁHRADNÝCH CELKOV
 • situačné nákresy
 • kreatívne štúdie
 • vytyčovacie plány
 • vysadzovacie plány
 • rastlinné kombinácie
 • terénne rezopohľady
 • plány údržieb
 • Návrhy záhradných celkov

  NÁVRHY KONŠTRUKCIÍ
 • pôdorysné nákresy
 • základové výkresy
 • konštrukčné výkresy
 • stavebné rezy
 • materiálové špecifikácie
 • usporiadanie inžinierskych sietí
 • Návrhy konštrukcií

  3D VIZUALIZÁCIE
 • hmotové vizualizácie
 • renderované realistické vizualizácie
 • vkresľovanie do fotografií
 • priestorové modelovanie
 • konštrukčné modely
 • 3D vizualizácie

  KONZULTÁCIE
 • dispozícia a zónovanie záhrad
 • terénne modulácie
 • exteriérové konštrukcie
 • vegetačné riešenia
 • automatické závlahy
 • hospodárenie s vodou
 • údržbové možnosti
 • Konzultácie

  REALIZAČNÉ ROZPOČTY
 • kvalifikované cenové odhady
 • položkové kalkulácie
 • fázované rozpočty
 • vyúčtovacie prehľady
 • Realizačné rozpočty

  SUPERVÍZIA REALIZAČNÝCH PRÁC
 • terénne úpravy
 • záhradno-stavebné práce
 • sanačné výkony a úpravy vegetácie
 • Supervízia realizačných prác

  ZÁHRADNÉ RIEŠENIA
  Kultivácia pôdy
 • rozrábanie podlož
 • zapracovanie zvyškovej vegetácie
 • nivelizácia plôch
 • príprava na výsev a výsadbu
 • obohacovanie pôdy
 • výmena pôdneho profilu
 • Kultivácia pôdy

  Výsadby zelene
 • výsadba stromov
 • zakladanie sadov a alejí
 • vysádzanie záhonov
 • živé ploty
 • trvalkové výsadby
 • bylinky & liečivky
 • jedlé záhrady
 • mobilná zeleň
 • Výsadby zelene

  ZAKLADANIE TRÁVNIKOV
 • kobercové trávniky
 • siate trávniky
 • trávniky so špecifickými nárokmi
 • pojazdné trávne plochy
 • trvalkové lúky
 • lúčno-trávne porasty
 • Zakladanie trávnikov

  ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY
 • automatické zavlažovanie trávnikov
 • kvapková závlaha záhonov
 • záhradné hydranty
 • riadiace systémy
 • čerpacia a filtračná technika
 • zadržiavanie a recyklácia vody
 • Závlahové systémy

  VEGETAČNÉ STRECHY
 • konštrukčné doporučenia
 • drenážne a vodo-zádržné prvky
 • strešné substráty
 • výsadby živých striech
 • rozchodníkové koberce
 • Vegetačné strechy

  JAZIERKA A VODNÉ PRVKY
 • naturálne záhradné jazierka
 • dynamické vodné misy
 • žriedla a vyvieračky
 • malé vodné toky
 • napájadlá pre drobné vtáctvo
 • záhradné mokrade
 • Jazierka & vodné prvky

  ZAHRADNÉ OSVETLENIE
 • osvetlenie záhradných koridorov
 • osvetlenie schodísk
 • nasvietenie stromov a múrov
 • podsvietenie terás
 • prvky náladového osvetlenia
 • Záhradné osvetlenie

  ROBOTICKÉ KOSAČKY
 • vhodnosť a použitie
 • dimenzovanie systému
 • oddeľovače a vodiace línie
 • elektro-inštalácia dokov
 • doporučenie strojov
 • Robotické kosačky

  PEVNÉ POVRCHY
 • mlatové povrchy
 • šlapáky a štrkové chodníky
 • spevňujúce rohože pre syp.kameň
 • umelé trávniky s pev.podkladom
 • plochy z prírodného kameniva
 • Pevné povrchy

  KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIA
  TERÉNNE ÚPRAVY
 • modelovanie terénu
 • vyrovnávanie výškových rozdielov
 • presuny zemnej hmoty
 • zhutňovanie povrchov
 • svahovanie a terasovanie
 • menšie výkopové práce
 • Terénne úpravy

  Spevnené plochy
 • zámkové dlažby
 • parkovacie plochy a chodníky
 • veľkoformátové dlažby
 • menšie betónové povrchy
 • mineralizovaný betón
 • Spevnené plochy

  Oporné & suché múry
 • pohľadový betón
 • tvárnicové múry, ich povrch.úprava
 • andezitové múriky
 • skladanie prírodného kameňa
 • terasové oporné riešenia
 • Oporné & suché múry

  Drenážne opatrenia
 • manažment zrážkovej vody
 • drenážne výkopy a vrty
 • zasakovacie nádrže
 • smerovanie návalových zrážok
 • jednoduché hydroizolácie
 • Drenážne opatrenia

  Gabionové celky
 • pohľadové múriky
 • predeľovacie zásteny
 • kompozičné prvky
 • štylizované sedenia
 • riešenia terénnych rozdielov
 • Gabionové celky

  Záhradné stavby
 • záhradné domčeky
 • pergoly a altány
 • kryté sedenia
 • prestrešené parkoviská
 • oporné konštrukcie pre popínavky
 • obslužné prístrešky
 • Záhradné stavby

  Drevené terasy
 • terasy z tvrdého dreva
 • exteriérové pódiá
 • teraso-schodiskové systémy
 • pochôdzne drevené plochy
 • terasové vegetačné nádoby
 • Drevené terasy

  Vyvýšené záhony
 • designové vyvýšené záhony
 • pestovateľské boxy
 • okrasné žardiniéry
 • výsadbové nosiče do svahov
 • atypické pestovateľské konštrukcie
 • Vyvýšené záhony

  Herné prvky na mieru
 • tematické detské ihriská
 • hracie tabule
 • záhradné vodné hry
 • prírodné preliezačky
 • pocitové chodníky
 • kryté pieskoviská
 • Herné prvky na mieru

  Pohľadové konštrukcie
 • záhradné treláže
 • pohľadové ploty a plôtiky
 • samonosné vertikálne prvky
 • kryty odpadových nádob
 • slnečné plachty
 • Pohľadové konštrukcie

  Vybavenie exteriéru
 • záhradné lavičky a mobiliár
 • exteriérové hojdačky a ležadlá
 • štylizované ohniská
 • záhradné sprchy
 • drevené kompostéry
 • mostíky a zábradlia
 • Vybavenie exteriéru

  Záhradné umenie
 • kamenné kompozície
 • funkčné umenie z kovu
 • plastiky a mozajky
 • exteriérová keramika
 • záhradné zrkadlá
 • prvky z corten-ocele
 • Záhradné umenie

  ÚDRŽBOVÉ RIEŠENIA
  Revitalizácia trávnikov
 • vyčesávanie
 • prerezávanie
 • prevzdušňovanie
 • pieskovanie a nivelizácia
 • mechanický dosev
 • odstraňovanie burín
 • liečba chorôb
 • Revitalizácia trávnikov

  Rez stromov a krov
 • výchovný rez ovocín
 • tvarovací a korekčný rez
 • strihanie živých plotov
 • formovanie rastlín do tvarov
 • základné arboristické zásahy
 • ošetrovanie rán
 • Rez stromov a krov

  Čistenie záhrad
 • odburiňovanie výsadieb
 • vyžínanie zarastených plôch
 • sanácia krovitých porastov
 • zrezávanie drevín
 • frézovanie pňov a koreňov
 • herbicídne postreky
 • Čistenie záhrad

  Servis závlah
 • jarné spúšťanie a zazimovanie
 • výmena komponentov
 • rozširovanie a úprava
 • kalibrácia systémov
 • prečisťovanie rozvodov
 • optimalizácia spotreby vody
 • Servis závlah

  Strojové kosenie lúk
 • mechanizované kosenie
 • zber skosenej biomasy
 • kosenie s mulčovaním
 • zber lístia na veľkých plochách
 • Strojové kosenie lúk

  Údržba drevených prvkov
 • oživovanie povrchov
 • prebrusy a nátery
 • opravy konštrukcií
 • repliky záhradného mobiliáru
 • Údržba drevených prvkov